Zasady selekcji odpadów


Podstawowe zasady prawidłowej segregacji:

– zawsze zgniataj puszki, kartony i butelki plastikowe przed ich wrzuceniem do pojemnika;

– przed wyrzuceniem śmieci papierowych usuń z nich zszywki i inne metalowe lub plastikowe części (metal i plastik wrzucamy do pojemnika żółtego);

– wrzucaj osobno butelki i nakrętki do nich;

– nie tłucz opakowań szklanych i staraj się żeby wyrzucane szkło było czyste;

– przed wyrzuceniem opakowań po żywności staraj się je wcześniej dokładnie opróżnić;

– przed wyrzuceniem siatek foliowych zastanów się czy nie nadadzą się do ponownego wykorzystania np. jako worki na śmieci;

– zwróć uwagę co producent proponuje zrobić z opakowaniem po zużyciu jego zawartości;

– śmieci wyrzucaj tylko do pojemników przeznaczonych dla danego rodzaju odpadów w razie wątpliwości zadzwoń do nas.


Do pojemników/worków oznaczonych kolorem niebieskim WRZUCAMY:

– gazety, czasopisma, gazetki reklamowe, ulotki, katalogi;

– książki, zeszyty, papier biurowy;

– opakowania tekturowe, zgniecione kartony;

– papierowe pudełka;

– torby i worki papierowe.

NIE WRZUCAMY:

– kartonu i tektury pokrytej folią aluminiową (np. opakowania po mleku, śmietanie, napojach);

– zatłuszczonych opakowań papierowych (np. po maśle, twarogu, naczyń jednorazowych);

–  tapet, worków po wapnie, cemencie, gipsie;

–  odpadów higienicznych (pieluchy, podpaski, chusteczki higieniczne).


Do pojemników/worków oznaczonych kolorem zielonym WRZUCAMY:

– szklane butelki po napojach (bez nakrętek);

– słoiki (bez nakrętek, zacisków i gumowych uszczelek);

– szklane opakowania po kosmetykach (bez nakrętek).

NIE WRZUCAMY:

– szkła okiennego, zbrojonego, żaroodpornego, luster, szyb samochodowych;

– fajansu, porcelany, ceramiki, doniczek;

– świetlówek, żarówek;

– monitorów i innych urządzeń ze szklanym wyświetlaczem;

– szklanych opakowań po lekach, rozpuszczalnikach;

– kryształu, szklanek i kieliszków.


Do pojemników/worków oznaczonych kolorem żółtym WRZUCAMY:

– zgniecione i puste butelki plastikowe po napojach (nakrętki wrzucamy osobno);

– zgniecione i puste butelki (opakowania) po chemii gospodarczej, kosmetykach;

– plastikowe lub metalowe nakrętki od butelek, słoików;

– opakowania plastikowe po żywności  (kartoniki po mleku, śmietanie, jogurtach, serkach);

– folie i torebki z tworzyw sztucznych;

– aluminiowe puszki po napojach, konserwach, dezodorantach;

– koszyki plastikowe po owocach i warzywach;

– drobny złom;

– styropian opakowaniowy.

 NIE WRZUCAMY:

– opakowań po olejach silnikowych, farbach, lakierach;

– zabrudzonych opakowań po lekach;

– baterii i akumulatorów;

– sprzętu AGD;

– opakowań po środkach chwasto lub owadobójczych;

– części samochodowych, mebli;

– jednorazowych naczyń;

– opakowań z jakąkolwiek zawartością.


Do pojemników/worków oznaczonych kolorem brązowym WRZUCAMY:

– resztki żywności (bez mięsa);

– trawę, liście, rozdrobnione gałęzie;

– obierki po warzywach i owocach;

– resztki kwiatów;

– skorupki jajek;

– fusy po kawie, herbacie;

– nieimpregnowane drewno, kora, trociny.

NIE WRZUCAMY:

– bioodpadów spakowanych w workach z tworzyw sztucznych;

– mięsa, kości, martwych zwierząt i ich odchodów;

– ziemi, kamieni, popiołu;

– drewna impregnowanego, płyt wiórowych i pilśniowych.


Wszelkie inne odpady wrzucamy do pojemnika czarnego, za wyjątkiem:

– przeterminowanych leków i opakowań po nich (należy je wrzucić do odpowiednio oznakowanych pojemników lub dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub oddać w aptece);

– baterii i akumulatorów (należy je wrzucić do odpowiednio oznakowanych pojemników lub dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub oddać w sklepie przy zakupie nowego produktu);

– zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (należy je dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub oddać w sklepie przy zakupie nowego produktu);

– żarówek, świetlówek, kineskopów (należy je wrzucić do odpowiednio oznakowanych pojemników lub dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub oddać w sklepie przy zakupie nowego produktu);

– zużytego oleju silnikowego i filtrów olejowych, farb, rozpuszczalników i opakowań do nich (należy je dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych);

– odpadów wielkogabarytowych, mebli, gruzu, opon (należy je dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych  lub składować przy pojemnikach w terminie ich wywozu zgodnie z ogłoszonym harmonogramem).

Odpady komunalne zbierane selektywnie, wielkogabarytowe, sprzęt elektroniczny, zużyte opony, baterie i akumulatory, przeterminowane leki, odpady budowlane i rozbiórkowe, bioodpady można dostarczać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:


–  Szprotawa ul. Kochanowskiego 2 czynne w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godzinach od 7:00  do 15:00, w środy od 7:00 do 17:00, w soboty od 10:00 do 13:00.

– Wiechlice ul. Przemysłowa czynne w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godzinach od 7:00 do 15:00, w środy od 7:00 do 17:00, w soboty od 10:00 do 13:00.

– Małomice ul. Piastowska 19 czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-17:00, w soboty w godz. 9:00-14:00.

– Iłowa ul. Żeromskiego 25 czynne od wtorku do soboty w godz. 10:00-20:00 (dotyczy miesięcy od kwietnia do września) oraz od wtorku do soboty w godz. 9:00-17:00 (dotyczy miesięcy od października do marca).

Odpady przywożone przez mieszkańców gmin, na których są zlokalizowane w/w punkty będą przyjmowane bezpłatnie.